Standardni izrazi

Podatkovna zbirka za standardne izraze, ki je skladna s standardom ISO 11239: 2012 [1], se nahaja na spletnem naslovu https://standardterms.edqm.eu/. Vsebuje izraze in definicije, ki opisujejo farmacevtske oblike, poti in načine aplikacije, vsebnike, zapirala, pripomočke za aplikacijo in kombinirane standardne izraze. Podatkovna zbirka vsebuje tudi pacientom prijazne izraze, ki so navadno krajši izrazi in se lahko, če to dovoli in odobri pristojni organ, uporabljajo na manjših pakiranjih, kjer je prostor omejen.

KAKO DOSTOPATI DO PODATKOVNE ZBIRKE STANDARDNIH IZRAZOV

Dostop do podatkovne zbirke standardnih izrazov je brezplačen. Vsak uporabnik za dostop najprej ustvari svoj račun na način, ki je opisan na spletni strani standardterms.edqm.eu v poglavju »How to access the Standard Terms database«.

Več…

QR:  <?php the_title(); ?>
  1. Zdravstvena informatika – Identifikacija medicinskih izdelkov – Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij na obrazcih o farmacevtskih odmerkih, predstavitvenih enotah, administrativnih poteh in pakiranju (ISO 11239:2012) []
Scroll to Top