MONOGRAFIJA Cvet konoplje (cannabis flos)

Formularium Slovenicum vsebuje tudi prevod nemške monografije Cannabisblüten (DAB).

Evropska farmakopeja, ki predpisuje standarde kakovosti za zdravilne učinkovine, pomožne snovi in zdravila, med drugim tudi za več rastlinskih drog, trenutno še ne vsebuje monografije za cvet konoplje. Z objavo monografije v FS je tako predpisan standard kakovosti za cvetne in plodne vršičke konoplje (Cannabis flos) v Republiki Sloveniji, ki bo veljal do sprejetja monografije za cvet konoplje v Evropski farmakopeji. V letu 2016 je Komisija za Evropsko farmakopejo pri EDQM potrdila uvrstitev izdelave monografije za cvet konoplje na dnevni red izvedenske skupine, vendar so postopki izdelave monografij zaradi strokovne zahtevnosti in vključevanja zainteresirane javnosti dolgotrajni, zato bo monografija za cvet konoplje predvidoma uvrščena v Evropsko farmakopejo čez dve leti. Zaradi tega smo v izdaji FS 3.3.1 prvič objavili prevod monografije za cvet konoplje iz nemške farmakopeje (DAB), s čimer smo zapolnili vrzel glede veljavnega standarda kakovosti te rastlinske droge v Republiki Sloveniji in s tem omogočili njeno čimprejšnjo uporabo in dostopnost za bolnike, ki jo potrebujejo.

Monografija Cvet konoplje (Cannabis flos).

 

STANDARDNI IZRAZI

Podatkovna zbirka za standardne izraze, ki je skladna s standardom ISO 11239: 2012 [1] , se nahaja na spletnem naslovu https://standardterms.edqm.eu/. Vsebuje izraze in definicije, ki opisujejo farmacevtske oblike, poti in načine aplikacije, vsebnike, zapirala, pripomočke za aplikacijo in kombinirane standardne izraze. Podatkovna zbirka vsebuje tudi pacientom prijazne izraze, ki so navadno krajši izrazi in se lahko, če to dovoli in odobri pristojni organ, uporabljajo na manjših pakiranjih, kjer je prostor omejen.

KAKO DOSTOPATI DO PODATKOVNE ZBIRKE STANDARDNIH IZRAZOV

Dostop do podatkovne zbirke standardnih izrazov je brezplačen. Vsak uporabnik za dostop najprej ustvari svoj račun na način, ki je opisan na spletni strani https://standardterms.edqm.eu/ v poglavju »How to access the Standard Terms database«.

Več...


[1] Zdravstvena informatika - Identifikacija medicinskih izdelkov - Elementi in zgradba podatkov za enotno identifikacijo in izmenjavo predpisanih informacij na obrazcih o farmacevtskih odmerkih, predstavitvenih enotah, administrativnih poteh in pakiranju (ISO 11239:2012)