SEZNAM UKINJENIH MONOGRAFIJ Ph. Eur.

Z uveljavitvijo 11. izdaje Evropske farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega dodatka k 11. izdaji so/bodo ukinjene monografije v preglednici.

Informacije o statusu monografij v Evropski farmakopeji so na voljo tudi v Knowledge Database na spletni strani EDQM na povezavi: https://www.edqm.eu/en/knowledge-database. Baza podatkov vsebuje informacije o številki monografije, angleškem, francoskem in latinskem naslovu monografije, statusu, zadnji številki revije Pharmeuropa, v kateri je bil objavljen osnutek monografije, zadnji objavi besedila v Evropski farmakopeji ter informacijo o tem, ali je monografija trenutno v reviziji. V bazi so objavljeni tudi kromatogrami v pdf obliki, zaščitena imena nekaterih reagentov, kot so na primer kromatografske kolone ali biološki kompleti ter dostop do seznama certifikatov o ustreznosti Evropski farmakopeji (CEP).

Številka monografijeAngleško imeSlovensko imeLatinsko imeDatum ukinitve
3067Donepezil hydrochloride monohydratedonepezilijev klorid monohidratDonepezili hydrochloridum monohydricum1. januar 2024
0367Ether, anaestheticeter za anestezijoAether anaestheticus1. julij 2023
2062Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)cepivo proti davici, tetanusu in hepatitisu B – rekombinantno (adsorbirano)Vaccinum diphtheriae, tetani et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum1. julij 2023
1933Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)cepivo proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju – acelularno in hepatitisu B – rekombinantno (adsorbirano)Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et hepatitidis B (ADNr) adsorbatum1. julij 2023
2066Diphtheria, tetanus, pertussis (whole cell), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)epivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju – iz celotne bakterije, otroški paralizi – inaktivirano, in hemofilusu tipa b – konjugirano (adsorbirano)Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis ex cellulis integris, poliomyelitidis inactivatum et haemophili stirpis b coniugatum adsorbatum1. julij 2023
0484DiethylstilbestroldietilstilbestrolDiethylstilbestrolum1. april 2023
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top