Izjava o dostopnosti

JAZMP se zavezuje omogočati dostopnost svojih spletnih mestih v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.formularium.si.

Uvodno o dostopnosti

JAZMP si prizadeva zagotoviti, da so storitve dostopne najširšemu krogu uporabnikom. Spletno mesto zato omogoča ustrezno izbiro funkcionalnosti s ciljem zagotavljati enostavnejšo in dostopnejšo uporabo.

Meni za dostopnost na spletnem mestu lahko omogočite s klikom ikone menija, ki se privzeto prikaže na desni strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek, da se meni za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti. Če vam privzeto mesto ikone ne ustreza, ga lahko spremenite s klikom na gumb premakni/skrij. Na istem mestu lahko tudi skrijete orodje s klikom na izbrano časovno obdobje.

Stopnja skladnosti

To spletno mesto je v največji možni meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

 • navigacijo s tipkovnico
 • izbiro barvne sheme (kontrast, obrni barve, temen kontrast, svetel kontrast in desaturacija),
 • označevanje povezav,
 • izbiro velikosti pisave,
 • izbiro razmika besedila,
 • ustavitev animacij,
 • pisavo prijazno dialektikom ali berljivo pisavo,
 • izbito velikosti kurzorja,
 • pomoč pri branju,
 • zaslonske namige;

Nedostopna vsebina

Ne glede na napisano nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki bi nastal za organ.

Primeri takih vsebin so:

 • dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • slike.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 22. 9. 2020.

S pripravo izjave dostopnosti je bila porabljena metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 22. 9. 2020.

Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij sprejemamo na elektronski naslov info@jazmp.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo, to je inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.

QR: <?php the_title(); ?>
Scroll to Top