STANDARDNI IZRAZI FARMACEVTSKIH OBLIK ZA UPORABO V ČEBELJEM PANJU  

Standardni izrazi, ki se uporabljajo za farmacevtske oblike za uporabo v čebeljem panju ali so uporabljeni v kombiniranih standardnih izrazih, so posodobljeni in veljajo od 1. januarja 2024. 

NAVODILO ZA IMETNIKE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

S spremembo slovenskega poimenovanja standardnih izrazov se spremeni tudi njihovo navajanje v informacijah o zdravilu (povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo in besedilni/barvni osnutek ovojnine).

Imetnikom dovoljenja za promet z zdravilom samo zaradi spremembe slovenskega poimenovanja ni treba predložiti vloge za spremembo informacij o zdravilu, ampak popravek upoštevajo v okviru naslednjega regulativnega postopka, ki se nanaša na informacije o zdravilu.

Angleški standardni izrazNeveljavni slovenski standardni izrazVeljavni slovenski standardni izraz
Bee-hive dispersionDisperzija za čebeljo družinoDisperzija za uporabo v čebeljem panju
Bee-hive dispersion in sachetDisperzija za čebeljo družino v vrečiciDisperzija v vrečici za uporabo v čebeljem panju
Bee-hive gelGel za čebeljo družinoGel za uporabo v čebeljem panju
Bee-hive powderPrašek za uporabo v čebeljem panju
Bee-hive solutionRaztopina za čebeljo družinoRaztopina za uporabo v čebeljem panju
Bee-hive striptrak za čebeljo družinoTrak za uporabo v čebeljem panju
Powder and solution for bee-hive dispersionPrašek in raztopina za disperzijo za čebeljo družinoPrašek in raztopina za disperzijo za uporabo v čebeljem panju
Powder and solution for bee-hive solutionPrašek in raztopina za raztopino za čebeljo družinoPrašek in raztopina za raztopino za uporabo v čebeljem panju
Powder for bee-hive dispersionPrašek za disperzijo za čebeljo družinoPrašek za disperzijo za uporabo v čebeljem panju
Powder for bee-hive solutionPrašek za raztopino za čebeljo družinoPrašek za raztopino za uporabo v čebeljem panju
Solution for bee-hive dispersionRaztopina za disperzijo za čebeljo družinoRaztopina za disperzijo za uporabo v čebeljem panju
Solution for bee-hive solutionRaztopina za raztopino za čebeljo družinoRaztopina za raztopino za uporabo v čebeljem panju
Solution for bee-hive stripRaztopina za trak za čebeljo družinoRaztopina za trak za uporabo v čebeljem panju
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top