VSEBINA

Formularium Slovenicum omogoča dostop do besedil prvega dopolnila k četrti izdaji Formulariuma Slovenicuma FS 4.1, ki vsebuje izbrane vsebine 9. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 9.1 – 9.8 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

Prvo dopolnilo k četrti izdaji FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 4.1) bo na voljo od 27. avgusta 2019.

CITIRANJE FS 4.0

Formularium Slovenicum 4.0. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, četrta izdaja 2018  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2018. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum

Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji

Prvo dopolnilo k četrti izdaji 2019

©2019, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica:

Tanja Tekavčič Glover

Cena:

103,70 EUR

Način dostopa:

URL: https://www.formularium.si

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=301437952
ISBN 978-961-6383-37-0 (pdf)

Scroll to Top