Vsebina

Formularium Slovenicum omogoča dostop do besedil četrte izdaje Formulariuma Slovenicuma FS 4.0, ki vsebuje izbrane vsebine 9. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 9.1 - 9.5 ter posebne nacionalne vsebine.

 

NOVA IZDAJA

Prvo dopolnilo k četrti izdaji FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 4.1) bo na voljo od 27. avgusta 2019.

 

CITIRANJE FS 4.0

Formularium Slovenicum 4.0. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, četrta izdaja 2018  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2018. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

 

Kolofon

Formularium Slovenicum

Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji

Četrta izdaja 2018

©2018, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica:

Tanja Tekavčič Glover

Cena:

103,70 EUR

Način dostopa:

URL: http://www.formularium.si

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

 

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=296186368

ISBN 978-961-6383-36-3 (pdf)