VSEBINA FS 5.1

FORMULARIUM SLOVENICUM 5.1 vsebuje izbrane vsebine 10. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 10.1 – 10.5 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

Prvo dopolnilo k peti izdaji FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 5.1) je na voljo od 27. avgusta 2021.

CITIRANJE FS 5.1

Formularium Slovenicum 5.1. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, prvo dopolnilo k peti izdaji 2021  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2021. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum
Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
Prvo dopolnilo k peti izdaji 2021
©2021, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica
Tanja Tekavčič Glover

Cena
89,25 EUR

Način dostopa
URL: https://www.formularium.si

Računalniški datotečni format
html

Datum javne objave
27. avgust 2021

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Cobiss ID
72827651

Zapis CIP
Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 72827651
ISBN 978-961-6383-39-4 (HTML)

ARHIV

Vsebina FS 5.0 na spletu

Vsebina FS 4.1 na spletu

Vsebina FS 4.0 na spletu

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top