VSEBINA FS 6.0

FORMULARIUM SLOVENICUM 6.0 vsebuje izbrane vsebine 11. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 11.1 – 11.2 ter posebne nacionalne vsebine.

NOVA IZDAJA

Šesta izdaja FORMULARIUMA SLOVENICUMA (FS 6.0) bo na voljo od 29. avgusta 2023.

CITIRANJE FS 6.0

Formularium Slovenicum 6.0. Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, šesta izdaja 2023  [online]. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ljubljana, 2023. Dostopno na: https://www.formularium.si [Datum dostopa: DD. MM. LLLL].

KOLOFON

Formularium Slovenicum
Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji
Šesta izdaja 2023
©2023, JAZMP, Ljubljana

Izdajatelj in založnik
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Urednica
Tanja Tekavčič Glover

Cena
98,60 EUR

Način dostopa
URL: https://www.formularium.si

Računalniški datotečni format
html

Datum javne objave
29. avgust 2023

Vse avtorske pravice so pridržane. Kakršnokoli reproduciranje je prepovedano.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 160238083
ISBN 978-961-6383-41-7 (HTML)

ARHIV

Vsebina FS 5.2 na spletu

Vsebina FS 5.1 na spletu

Vsebina FS 5.0 na spletu

Vsebina FS 4.1 na spletu

Vsebina FS 4.0 na spletu

QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top