NAROČILNICA ZA FS

NAROČILNICA za FS NA SPLETU

Cenik

Za naročanje Formulariuma Slovenicuma (FS) prosimo izpolnite spletno naročilnico*.

Na podlagi vašega naročila vam bomo izdali račun. Plačilo računa mora biti izvršeno v roku, ki je določen na računu, sicer se šteje, da je naročilo odpovedano. Po prejemu plačila boste prejeli informacijo o uporabniškem imenu in geslu za dostop do FS. Geslo je veljavno eno leto od datuma dodelitve.

Cena veljavne različice spletne izdaje FS je določena v 51. členu Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 9/18).

Posamezna izdaja FS se skladno z veljavno Tarifo JAZMP uporabniku zaračuna glede na število naročenih dostopov:

  • od  1 do 5 uporabniških gesel: 103,70 EUR na geslo;

  • od 6 do 25 uporabniških gesel: 91,50 EUR na geslo;

  • nad 25 uporabniških gesel: 79,30 EUR na geslo.

Cene veljajo od 3. marca 2018 in vsebujejo DDV.

Nekatere vsebine na spletni strani www.formularium.si JAZMP zagotavlja brezplačno v zavihku Brezplačne vsebine.

____________________

* Naročnik, ki je fizična oseba, je zaradi izvajanja naročniške pogodbe ob naročilu dolžan posredovati svoje osebne podatke, ki bodo za potrebe sklenitve in izvajanja naročniškega razmerja obdelovani v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je JAZMP. Osebni podatki se hranijo, dokler traja naročniško razmerje oziroma dokler je treba za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo in obdelujejo.