01/2023:20903

2.9.3 PRESKUS SPROŠČANJA IZ TRDNIH FARMACEVTSKIH OBLIK[1]

2.9.3. Dissolution test for solid dosage forms

Namen preskusa je določiti skladnost z zahtevami za sproščanje učinkovine iz trdnih farmacevtskih oblik, ki so namenjene peroralni uporabi. V tem poglavju je odmerna enota definirana kot 1 tableta ali 1 kapsula ali predpisana količina.

NAPRAVA

Naprava 1 (naprava s košarico). Naprava je sestavljena iz: posode, izdelane iz stekla ali drugega inertnega, prozornega materiala[2], ki jo je mogoče pokriti; motorja; pogonske gredi in valjaste košarice (mešalo). Posoda je delno potopljena v primerno vodno kopel kakršnekoli primerne velikosti ali ogrevana z grelno napravo, kot na primer grelni plašč. Vodna kopel ali grelna naprava med preskusom omogočata vzdrževanje temperature v posodi pri 37 ± 0,5 °C in konstantno, gladko  gibanje medija za sproščanje. Razen gladkega vrtenja mešala, noben drug del naprave, vključno z okoljem v katerem se naprava nahaja, ne prispeva k znatnemu gibanju, mešanju ali tresenju. Zaželena je naprava, ki med preskusom omogoča opazovanje odmerne enote in mešala. Posoda je valjaste oblike z dnom v obliki polkrogle in prostornino 1 L. Višina posode znaša 160-210 mm, njen notranji premer pa 98-106 mm. Stranice so na vrhu posode prirobljene. Za upočasnitev izparevanja lahko namestimo prilegajoč se pokrov[3]. Pogonska gred je nameščena tako, da njena os ni nikjer več kot 2 mm oddaljena od vertikalne osi posode in se vrti gladko, brez znatnega opletanja, ki bi lahko vplivalo na rezultate. Hitrost vrtenja gredi lahko izberemo in vzdržujemo pri predpisani vrednosti znotraj ± 4 odstotkov.

Gred in košarica kot dela mešala sta izdelani iz nerjavnega jekla tipa 316 ali enakovrednega materiala, po specifikacijah, prikazanih na sliki 2.9.3.-1.

Uporabimo lahko z zlatom obloženo košarico z debelino obloge približno 2,5 µm (0,0001 inča). Odmerno enoto položimo v suho košarico na začetku preskusa. Med preskusom vzdržujemo razdaljo med notranjim dnom posode in dnom košarice na 25 ± 2 mm.

1) Mrežica z varjenim spojem (varom): premer žice 0,22-0,31 mm z odprtinami med 0,36-0,44 mm. Po varjenju se mrežica lahko nekoliko spremeni.
2) Največje dovoljeno opletanje dela A je 1,0 mm, ko se zavrti okoli središčne osi, na kateri je nameščena košarica.

Slika 2.9.3.-1. – Naprava 1, mešalo s košarico
Dimenzije v milimetrih
© Council of Europe – European Pharmacopoeia

Naprava 2 (naprava z vesli). Uporabimo enako napravo kot pri Napravi 1, le da kot mešalo uporabimo veslo, sestavljeno iz gredi in lopatice. Gred je nameščena tako, da njena os ni nikjer več kot 2 mm oddaljena od vertikalne osi posode in se vrti gladko, brez znatnega opletanja, ki bi lahko vplivalo na rezultate. Navpična sredinska linija lopatice poteka skozi os gredi tako, da je dno lopatice poravnano z dnom gredi. Veslo ustreza specifikacijam prikazanim na sliki 2.9.3.-2. Med preskusom vzdržujemo razdaljo med notranjim dnom posode in dnom lopatice pri 25 ± 2 mm. Kovinska ali primerno inertna, rigidna lopatica in gred predstavljata enovit element. Uporabimo lahko tudi ustrezno dvo-delno ločljivo konstrukcijo, če le ta ostane čvrsto pritrjena med preskusom. Veslo v obliki lopatice in gred sta lahko obložena s primernim materialom, da zagotovimo inertnost. Preden pričnemo z vrtenjem lopatice, počakamo, da odmerna enota potone na dno posode. Odmernim enotam, ki bi sicer plavale, lahko ohlapno pritrdimo majhen del nereaktivnega materiala, kot na primer ne več kot nekaj zavojev vijačnice iz žice. Alternativna potopna naprava je prikazana na sliki 2.9.3.-3. Uporabimo lahko tudi druge validirane potopne naprave.


Dimenzije dela A in B ne odstopajo več kot za 0,5 mm, ko se zavrtita okoli središčne osi. Če ni drugače navedeno je dovoljeno odstopanje ± 1,0 mm.

Slika 2.9.3.-2. – Naprava 2, mešalo z veslom
Dimenzije v milimetrih
© Council of Europe – European Pharmacopoeia

Naprava 3 (naprava s potopnimi valji). Naprava je sestavljena iz niza steklenih posod v obliki valjev z ravnim dnom; niza steklenih potopnih valjev; inertnih pritrditvenih delov (nerjavno jeklo tipa 316 ali drug ustrezen material) in mrežic, izdelanih iz primernega nevpojnega in nereaktivnega materiala, ki so oblikovani tako, da se prilegajo vrhu in dnu potpnega valja; motorja in pogonskega sklopa za navpični premik valjev znotraj posod in, če je to zaželeno, za premik potopnih valjev vodoravno v drugi niz posod. Posode so delno potopljene v primerno vodno kopel kakršne koli primerne velikosti, ki med preskusom omogoča vzdrževanje temperature pri 37 ± 0,5 °C. Razen gladkega, navpičnega premikanja potopnega valja, noben drug del naprave, vključno z okoljem, v katerem se naprava nahaja, ne prispeva k znatnemu gibanju, mešanju ali tresenju . Hitrost potapljanja lahko izberemo in vzdržujemo pri predpisani vrednosti znotraj ± 5 odstotkov. Zaželena je naprava, ki omogoča opazovanje odmerne enote in potopnega valja med preskusom. Posodam je priložen pokrov, ki med preskusom ostane na mestu in preprečuje izparevanje. Če ni drugače predpisano, sestavni deli ustrezajo specifikacijam, prikazanim na sliki 2.9.3.-4.

Naprava 4 (naprava s pretočno celico). Naprava je sestavljena iz: rezervoarja in črpalke za medij za sproščanje; pretočne celice; vodne kopeli, ki vzdržuje temperaturo medija za sproščanje pri 37 ± 0,5 °C. Uporabimo celico predpisane velikosti.

Črpalka potiska medij za sproščanje navzgor po pretočni celici. Črpalka ima razpon pretoka med 240 mL/h in 960 mL/h, standardni pretoki so 4 mL/min, 8 mL/min in 16 mL/min. Pretok mora biti stalen (± 5 odstotkov od nastavljenega pretoka); pretočni profil je sinusoiden s pulziranjem 120 ± 10 pulzov/min. Uporabimo lahko tudi črpalko, ki ne pulzira. Postopki preskusa sproščanja z uporabo pretočne celice morajo biti ovrednoteni glede na pretok in kakršno koli pulziranje.

Pretočna celica (sliki 2.9.3.-5 in 2.9.3.-6) iz prozornega in inertnega materiala je pritrjena navpično,  sistem filtrov preprečuje uhajanje neraztopljenih delcev skozi vrh celice. Standardna premera celice sta 12 mm in 22,6 mm. Stožčast spodnji del je navadno napolnjen z majhnimi steklenimi kroglicami s premerom približno 1 mm in z eno kroglico s premerom približno 5 mm, ki je nameščena na vrh stožca, da ščiti cevko za dovod tekočine. Na voljo je nosilec za tablete (sliki 2.9.3.-5 in 2.9.3.-6) za namestitev posebnih farmacevtskih oblik. Celica je potopljena v vodno kopel, katere temperaturo vzdržujemo pri 37 ± 0,5 °C.

Naprava uporablja mehanizem z objemko in dvema tesniloma za pritrditev pretočne celice. Črpalka je ločena od naprave za sproščanje z namenom zaščite slednje pred kakršnimi koli vibracijami, ki bi izvirale iz črpalke. Črpalka ne sme biti nameščena višje od rezervoarja, v katerem je medij za sproščanje. Cevne povezave so čim krajše. Uporabimo primerne inertne cevi, na primer iz politetrafluoroetilena, z notranjim premerom 1,6 mm in inertnimi prirobnicami.

Ustreznost naprave. Preskušanje ustreznosti naprave za določanje sproščanja mora vsebovati preverjanje skladnosti dimenzij in dovoljenega odstopanja naprave, kot je določeno zgoraj. Dodatno moramo periodično preverjati tudi kritične parametre, ki vključujejo prostornino in temperaturo medija za sproščanje, hitrost vrtenja (Napravi 1 in 2), hitrost potopitve (Naprava 3) in pretok medija (Naprava 4).

Periodično določamo sprejemljivo delovanje naprave za preskus sproščanja.

POSTOPEK

NAPRAVI 1 IN 2

Farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem

Postopek. Predpisano prostornino medija za sproščanje (± 1 %) damo v posodo predpisane naprave. Napravo sestavimo, uravnamo temperaturo medija za sproščanje na 37 ± 0,5 °C in odstranimo termometer. ◊Preskus lahko izvedemo tudi brez termometra, če dokažemo, da lahko dosežemo enake rezultate kot z uporabo termometra.◊

Eno odmerno enoto položimo v napravo, pri čemer pazimo, da na površini odmerne enote ni zračnih mehurčkov. Preskus izvajamo pri predpisani hitrosti. Znotraj predpisanega časovnega intervala ali pri vsakem predpisanem času odvzamemo vzorec na sredini med nivojem medija za sproščanje in zgornjim delom vrteče se košarice ali vesla, ne manj kot 1 cm od stene posode. Kjer je predpisano večkratno vzorčenje, alikvote odvzetih vzorcev za analizo nadomestimo z enakimi volumni svežega medija za sproščanje pri 37 °C. Kjer lahko dokažemo, da nadomeščanje medija ni potrebno, moramo spremenjeno prostornino upoštevati pri izračunu. V času trajanja preskusa pustimo posodo pokrito in ob primernih časih preverjamo temperaturo medija. Vzorce analiziramo z uporabo primerne analizne metode[4]. Preskus ponovimo z dodatnimi odmernimi enotami.

Če uporabljamo opremo, ki omogoča avtomatski odvzem vzorca ali je naprava drugače spremenjena, moramo potrditi, da spremenjena naprava daje enake rezultate kot naprava, opisana v tem poglavju.

Medij za sproščanje. Uporabimo primeren medij za sproščanje. Predpisana prostornina se nanaša na meritve, izvedene med 20 °C in 25 °C. Če je medij za sproščanje pufrna raztopina, moramo pH vrednost naravnati na 0,05 enote predpisanega pH. Raztopljeni plini lahko povzročajo nastanek mehurčkov, kar lahko spremeni rezultate preskusa. V takšnih primerih moramo raztopljene pline pred preskusom odstraniti[5].

Čas. Kadar je predpisan le en čas vzorčenja, lahko preskus končamo tudi v krajšem času, če se v tem času sprosti najmanjša predpisana količina. Vzorce odvzamemo le pri predpisanih časih, z dovoljenim odstopanjem ± 2 odstotka.


A: na kislino odporna žičnata zaponka
B: na kislino odporen žičnati nosilec

Slika 2.9.3.-3. – Alternativna potopna naprava
Dimenzije v milimetrih
© Council of Europe – European Pharmacopoeia

Farmacevtske oblike s podaljšanim sproščanjem

Postopek. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem.

Medij za sproščanje. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem.

Čas. Navadno odvzamemo vzorce v treh časovnih točkah, izraženih v urah.

Farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem

Postopek. Uporabimo metodo A ali metodo B.

Metoda A

  • Kisla faza. Posodo napolnimo z 750 mL 0,1 M klorovodikove kisline in sestavimo napravo. Počakamo, da se temperatura medija uravna na 37 ± 0.5 °C. V posodo vstavimo 1 odmerno enoto, pokrijemo posodo in preskus izvajamo s predpisano hitrostjo. Po 2 h v 0,1 M klorovodikovi kislini odvzamemo alikvot tekočine in takoj nadaljujemo kot je predpisano v Pufrni fazi. Analizo odvzetega alikvota izvedemo s primerno metodo.
  • Pufrna faza. Dodajanje pufra in uravnavanja pH vrednosti je treba izvesti v manj kot 5 minutah. Med delovanjem naprave pri predpisani hitrosti dodamo tekočini v posodi 250 mL 0,20 M raztopine trinatrjevega fosfata dodekahidrata R, temperiranega na 37 ± 0.5 °C. Če je potrebno, pH vrednost uravnamo na 6,8 ± 0,05 z 2 M klorovodikovo kislino R ali 2 M natrijevim hidroksidom R. Nadaljujemo z izvajanjem preskusa še 45 min ali predpisan čas. Ob koncu predpisanega časa odvzamemo alikvot tekočine in izvedemo analizo odvzetega vzorca s primerno metodo.

Metoda B

  • Kisla faza. Posodo napolnimo z 1000 mL 0,1 M klorovodikove kisline in sestavimo napravo. Počakamo, da se temperatura medija uravna na 37 ± 0.5 °C. V posodo vstavimo 1 odmerno enoto, pokrijemo posodo in preskus izvajamo s predpisano hitrostjo. Po 2 h v 0,1 M klorovodikovi kislini odvzamemo alikvot tekočine in takoj nadaljujemo kot je predpisano v pufrni fazi. Analizo odvzetega alikvota izvedemo s primerno metodo.
  • Pufrna faza. Uporabimo pufer, ki smo mu predhodno uravnali temperaturo na 37 ± 0.5 °C. Iz posode odstranimo tekočino kisle fazein dodamo 1000 mL fosfatnega pufra s pH vrednostjo 6,8, ki jo pripravimo z mešanjem 3 prostorninskih enot 0,1 M klorovodikove kisline z 1 prostorninsko enoto 0,20 M raztopino trinatrijevega fosfata dodekahidrata R in če je potrebno, uravnavanjem pH vrednosti na 6,8 ± 0,05 z 2 M klorovodikovo kislino R ali 2 M natrijevim hidroksidom R. To lahko izvedemo tudi tako, da iz naprave odstranimo posodo, ki vsebuje tekočino kisle faze  in jo nadomestimo z drugo posodo, ki vsebuje pufer, ter prenesemo odmerno enoto v posodo s pufrom. Nadaljujemo z izvajanjem preskusa še 45 min ali predpisan čas. Ob koncu predpisanega časa odvzamemo alikvot tekočine in izvedemo analizo s primerno metodo.

Čas. Vsi navedeni časi imajo dovoljeno odstopanje ± 2 odstotka, razen če je predpisano drugače.

NAPRAVA 3

Farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem

Postopek. Vsako posodo napolnimo s predpisano prostornino (± 1 odstotek) medija za sproščanje. Sestavimo napravo in počakamo, da se temperatura medija za sproščanje uravna na 37 ± 0.5 °C ter odstranimo termometer. V vsak potopni valj vstavimo 1 odmerno enoto, pri čemer pazimo, da na površini odmerne enote ni prisotnih zračnih mehurčkov in takoj pričnemo z izvajanjem preskusa po predpisu. Med gibanjem navzgor in navzdol potopni valj prepotuje celokupno razdaljo 9,9 -10,1 cm. Znotraj predpisanega časovnega intervala ali pri vsakem predpisanem času dvignemo potopne valje in odvzamemo vzorec na sredini med nivojem medija za sproščanje in dnom posode. Vzorce analiziramo po predpisanem postopku. Če je potrebno, ponovimo preskus z dodatnimi odmernimi enotami.

Alikvote odvzete za analizo nadomestimo z enako prostornino svežega medija za sproščanje pri 37 °C ali upoštevamo spremenjeno prostornino pri izračunu, če dokažemo, da nadomeščanje medija ni potrebno. V času trajanja preskusa pustimo posodo pokrito in ob primernih časih preverjamo temperaturo medija.

Medij za sproščanje. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2.

Čas. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2.

Farmacevtske oblike s podaljšanim sproščanjem

Postopek. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprave 3.

Postopek. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprave 3.

Medij za sproščanje. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s podaljšanim sproščanjem z uporabo Naprave 1 in 2.

Čas. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s podaljšanim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2.

Farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem

Postopek. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem z uporabo metode B in Naprave 1 in 2, pri čemer uporabimo eno vrsto posod za medij kisle faze, v naslednji vrsti posod pa medij pufrne faze in predpisano prostornino medija (običajno 300 mL).

Čas. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem z uporabo Naprave 1 in 2.

NAPRAVA 4

Farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem

Postopek. V predpisano celico namestimo steklene kroglice. Eno odmerno enoto položimo na vrh steklenih kroglic ali, če je tako predpisano, na žičnat nosilec. Sestavimo glavo filtra in pritrdimo dele skupaj z uporabo primerne objemke. S črpalko skozi dno celice uvedemo medij za sproščanje, segret na 37 ± 0.5 °C, da dosežemo pretok medija znotraj predpisane vrednosti s točnostjo 5 odstotkov. Zberemo frakcije eluatov pri predpisanih časih. Vzorce analiziramo po predpisu. Če je potrebno, ponovimo preskus z dodatnimi odmernimi enotami.

Medij za sproščanje. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2.

Čas. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2.

Farmacevtske oblike s podaljšanim sproščanjem

Postopek. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprave 4.

Medij za sproščanje. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprave 4.

Čas. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem z uporabo Naprave 4.

Farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem

Postopek. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2 in predpisanega medija.

Čas. Preskus izvedemo enako kot za farmacevtske oblike z zakasnelim sproščanjem z uporabo Naprav 1 in 2.

Slika 2.9.3.-4 – Naprava 3, steklena posoda in potopni valj
Dimenzije v milimetrih
© Council of Europe – European Pharmacopoeia
Slika 2.9.3.-5. – Naprava 4, velika celica za tablete in kapsule (zgoraj), nosilec za tablete za veliko celico (spodaj)
Dimenzije v milimetrih, razen če je navedeno drugače
© Council of Europe – European Pharmacopoeia

interpretacija

Farmacevtske oblike s takojšnjim sproščanjem

Če ni drugače predpisano, je sproščanje iz odmernih enot ustrezno, če se sprosti predpisana količina učinkovine, navedena v preglednici 2.9.3.-1. Nadaljujemo s preskušanjem skozi vse 3 stopnje, razen če rezultat ustreza zahtevam stopnje S1 ali S2 . Vrednost Q je predpisana količina sproščene  učinkovine, izražena kot odstotek deklarirane vsebnosti. Vrednosti 5, 15 in 25 odstotkov v Preglednici 2.9.3.-1 so odstotki deklarirane vsebnosti in predstavljajo enako merjeno količino kot vrednost Q.

Preglednica 2.9.3.-1

Stopnja Število preskušenih enot Kriterij sprejemljivosti
S1 6 Nobena vrednost ni manjša od Q + 5 odstotkov.
S2 6 Povprečna vrednost 12 odmernih enot (S1 + S2) je enaka ali večja od Q, nobena vrednost pa ni manjša od Q – 15 odstotkov.
S3 12 Povprečna vrednost 24 odmernih enot (S1 + S2 + S3) je enaka ali večja od Q, največ dve vrednosti sta manjši od Q – 15 odstotkov ter nobena vrednost ni manjša od Q – 25 odstotkov.
Slika 2.9.3.-6. – Naprava 4, majhna celica za tablete in kapsule (zgoraj), nosilec za tablete za majhno celico (spodaj)
Dimenzije v milimetrih, razen če je navedeno drugače
© Council of Europe – European Pharmacopoeia

Farmacevtske oblike s podaljšanim sproščanjem

Če ni drugače predpisano, je sproščanje iz odmernih enot ustrezno, če se sprosti predpisana količina učinkovine, navedena v preglednici 2.9.3.-2. Nadaljujemo s preskušanjem skozi vse 3 stopnje, razen, če rezultat ustreza zahtevam stopnje L1 ali L2. Meje za količine sproščene učinkovine so izražene kot odstotek deklarirane vsebnosti.Meje vključujejo vsako vrednost Qi, ki predstavlja količino sproščene učinkovine v vsakem predpisanem intervalu odvzema vzorca. Kjer je predpisano več kot eno območje, se kriterij sprejemljivosti nanaša na vsako posamezno območje.

Preglednica 2.9.3.-2

Stopnja Število preskušenih enot Kriterij sprejemljivosti
L1 6 Nobena posamezna vrednost ni izven predpisanega območja in nobena posamezna vrednost ni manjša od predpisane vrednosti ob koncu preskusa.
L2 6 Povprečna vrednost 12 odmernih enot (L1 + L2) je znotraj vsakega predpisanega območja in ni manjša od predpisane vrednosti ob koncu preskusa. Nobena vrednost ne odstopa več kot 10 odstotkov od deklarirane vsebnosti v vsakem predpisanem območju. Nobena vrednost ni za več kot 10 odstotkov deklarirane vsebnosti nižja od predpisane vrednosti ob koncu preskusa.
L3 12 Povprečna vrednost 24 odmernih enot (L1 + L2L3) je znotraj vsakega predpisanega območja in ni manjša od predpisane vrednosti ob koncu preskusa. Največ 2 od 24 vrednosti sta izven 10 odstotkov deklarirane vsebnosti v vsakem predpisanem območju. Največ 2 od 24 vrednosti sta za več kot 10 odstotkov deklarirane vsebnosti nižji od predpisane vrednosti ob koncu preskusa. Nobena vrednost ni za več kot 20 odstotkov deklariranega vsebnosti izven predpisanega območja ali ni za več kot 20 odstotkov deklarirane vsebnosti nižja od predpisane vrednosti ob koncu preskusa.

Delayed-release dosage forms

Kisla faza. Če ni drugače predpisano, je sproščanje tega dela preskusa ustrezno, če količina učinkovine, ki se sprosti iz odmernih enot, izražena kot odstotek deklarirane vsebnosti učinkovine, ustreza zahtevam v preglednici 2.9.3.-3. Preskušanje nadaljujemo skozi vse 3 stopnje, razen če dobimo ustrezne rezultate kisle in pufrske faze že pri nižji stopnji.

Preglednica 2.9.3.-3

Stopnja Število preskušenih enot Kriterij sprejemljivosti
A1 6 Nobena posamezna vrednost ni večja od 10 odstotkov.
A2 6 Povprečna vrednost 12 odmernih enot (A1A2) ni večja od 10 odstotkov in nobena vrednost ni večja od 25 odstotkov sproščene učinkovine.
A3 12 Povprečna vrednost 24 odmernih enot (A1 + A2 + A3) ni večja od 10 odstotkov in nobena vrednost ni večja od 25 odstotkov sproščene učinkovine.

Pufrna faza. Če ni drugače predpisano, je sproščanje ustrezno, če količina učinkovine, ki se sprosti iz odmernih enot, ustreza zahtevam v preglednici 2.9.3.-4. Preskušanje nadaljujemo skozi vse 3 stopnje, razen če dobimo ustrezne rezultate kisle in pufrske faze že pri nižji stopnji. Če ni drugače predpisano, znaša vrednost Q v preglednici 2.9.3.-4 75 odstotkov sproščene učinkovine. Vrednost Q je predpisana količina sproščene učinkovine v kisli in pufrski fazi, izražena kot odstotek deklarirane vsebnosti. Vrednosti 5, 15 in 25 odstotkov v Preglednici 2.9.3.-4 so odstotki deklarirane vsebnosti in predstavljajo enako merjeno količino kot vrednost Q.

Preglednica 2.9.3.-4

Stopnja Število preskušenih enot Kriterij sprejemljivosti
B1 6 Nobena vrednost ni manjša od Q + 5 odstotkov.
B2 6 Povprečna vrednost 12 odmernih enot (B1 + B2) je enaka ali večja od Q in nobena vrednost ni manjša od Q – 15 odstotkov.
B3 12 Povprečna vrednost 24 odmernih enot (B1 + B2 + B3) je enaka ali večja od Q, največ dve vrednosti sta manjši od Q – 15 odstotkov in nobena vrednost ni manjša od Q – 25 odstotkov.

Priporočila za izvedbo preskusa sproščanja so v splošnem poglavju 5.17.1.


[1]To poglavje je usklajeno med farmakopejami. Glejte poglavje 5.8 Usklajevanje farmakopej.

[2]Materiali ne smejo povzročati sorpcije, reagirati ali interagirati z izdelkom.

[3]Če uporabimo pokrov, mora leta imeti dovolj odprtin, ki omogočajo vstavitev termometra in odvzem vzorcev.

[4] Vzorce v preskusu filtriramo takoj po vzorčenju, razen če dokažemo, da filtriranje ni nepotrebno. Uporabimo inertni filter, ki ne adsorbira učinkovine in ne vsebuje substanc, ki jih je mogoče ekstrahirati in bi motile analizo.

[5] Metoda odzračevanja je naslednja: medij med rahlim mešanjem segrejemo na približno 41 °C, nemudoma filtriramo v vakuumu s filtrom s poroznostjo 0,45 µm ali manj, močno mešamo in približno 5 min nadaljujemo z mešanjem v vakuumu. Za odstranjevanje raztopljenih plinov lahko uporabljamo tudi druge validirane tehnike.


QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top