Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, 
tel: +386 (0)8 2000 500,
faks: +386 (0)8 2000 510, 
e-pošta: PhEur-NPA@jazmp.si