Corrigenda na FS 2.3

Spremenjeni naslovi monografij v letu 2009

Z uveljavitvijo Suplementov 6.3, 6.4 in 6.5 k 6. izdaji Evropske farmakopeje stopijo v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFICNIH MONOGRAFIJ:

 

Ph. Eur.Anglesko imeSlovensko imeLatinsko ime
Ph. Eur. 6.0.(neveljavno) Ceftazidime (1405)ceftazidim Ceftazidimum
Ph. Eur. 6.5 (veljavno: 1.7.2009) Ceftazidime pentahydrate (1405)ceftazidim pentahidratCeftazidimum pentahydricum

 

 

UKINJENE MONOGRAFIJE V LETU 2009

 

Ph. Eur.Anglesko imeSlovensko imeLatinsko ime
Ph. Eur. 6.4 (veljavno: 1.4.2009) Ceftazidime pentahydrate (1405)ceftazidim pentahidratCeftazidimum pentahydricum

 

 

PONOVNO UVELJAVLJENE MONOGRAFIJE

Spodnja monografija je bila ukinjena 1. aprila 2008, vendar je ponono uveljavnjena in predstavljena v nespremenjeni obliki v Suplemenu 6.3. Za datum ponovne uveljavitve se ĹĄteje datum izdaje Suplementa 6.3 (10. junij 2008). 

 

Ph. Eur.Anglesko imeSlovensko imeLatinsko ime
Ph. Eur. 6.3 (veljavno: 10.6.2008) Stanozolol (1568)stanozololStanozololum

 

 

POPRAVKI / SPREMEMBE SLOVENSKIH NASLOVOV MONOGRAFIJ V LETU 2009

S 01.01.2009 stopijo v veljavo spremenjeni/popravljeni SLOVENSKI NASLOVI MONOGRAFIJ:  

 

Slovensko imeAnglesko imeLatinsko imeNeveljavno slovensko ime
fludarabinfosfat (1781) Fludarabine phosphateFludarabini phosphasfludarabinijev fosfat

Corrigenda na FS 2.2

Spremenjeni naslovi monografij v letu 2008

Z uveljavitvijo 6. izdaje Evropske farmakopeje in njenih Suplementov 6.1 in 6.2 stopijo v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ:

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Pine silvestris oil

 

eterično olje rdečega bora

 

Pini sylvestris aetheroleum

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

 

Pine sylvestris oil (1842)

 

eterično olje rdečega bora

 

Pini sylvestris aetheroleum

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Silica, hydrophobic colloidal anhydrous

 

silicijev dioksid, hidrofobni, koloidni, brezvodni

 

Silica hydrophobica colloidalis anhydrica

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

 

Silica, hydrophobic colloidal (2208)

 

silicijev dioksid, hidrofobni, koloidni

 

Silica hydrophobica colloidalis

 

  

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration, freeze-dried

 

cepivo proti bolezni Aujeszkega, živo, liofilizirano, za parenteralno uporabo, za prašiče

 

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum cryodesiccatum ad usum parenterale

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

 

Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration (0745)

 

cepivo proti bolezni Aujeszkega, Ĺživo, za parenteralno uporabo, za prašiče

 

Vaccinum morbi Aujeszkyi ad suem vivum ad usum parenteralem

 

  

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Bovine parainfluenza virus vaccine (live), freeze-dried

 

cepivo proti bovinemu virusu parainfluence, živo, liofilizirano

 

Vaccinum parainfluenzae viri bovini vivum cryodesiccatum

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008))

 

Bovine parainfluenza virus vaccine (live) (1176)

 

cepivo proti bovinemu virusu parainfluence, živo

 

Vaccinum viri parainfluenzae bovini vivum

 

  

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live), freeze-dried

cepivo proti bovinemu respiratornemu sincicijskemu virusu, živo, liofilizirano

Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum cryodesiccatum

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008))

Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live) (1177)

cepivo proti bovinemu respiratornemu sincicijskemu virusu, živo

 

Vaccinum viri syncytialis meatus spiritus bovini vivum

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

Brucellosis vaccine (live) (Brucella melitensis Rev. 1 strain), freeze-dried, for veterinary use)

cepivo proti brucelozi (Brucella melitensis sev 1), živo, liofilizirano, za uporabo v veterinarski medicini

 

Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1) vivum cryodesiccatum ad usum veterinarium

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

Brucellosis vaccine (live) (Brucella melitensis Rev. 1 strain) for veterinary use (0793)

cepivo proti brucelozi (Brucella melitensis sev 1), živo, za uporabo v veterinarski medicini

Vaccinum brucellosis (Brucella melitensis stirpe Rev. 1) vivum ad usum veterinarium

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

Canine distemper vaccine (live), freeze-dried

cepivo proti pasji kugi, živo, liofilizirano

Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad canem

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

Canine distemper vaccine (live) (0448)

cepivo proti pasji kugi, živo

Vaccinum morbi Carrei vivum ad canem

 

 

Ph. Eur.

Angleško ime

Slovensko ime

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

Distemper vaccine (live) for mustelids, freeze-dried

cepivo proti pasji kugi, živo, liofilizirano, za kune

Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad mustelidas

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

Distemper vaccine (live) for mustelids (0449)

cepivo proti pasji kugi, živo,  za kune

Vaccinum morbi Carrei vivum ad mustelidas

 

 

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Feline calicivirosis vaccine (live), freeze-dried

 

cepivo proti kalicivirozi mačk, živo, liofilizirano

 

Vaccinum calicivirosis felinae vivum, cryodesiccatum

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

 

Feline calicivirosis vaccine (live) (1102)

 

cepivo proti kalicivirozi mačk, živo

 

Vaccinum calicivirosis felinae vivum

 

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live), freeze-dried

cepivo proti infekcioznemu bovinemu rinotraheitisu, živo, liofilizirano

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum cryodesiccatum

Ph. Eur. 6.0 (veljavno: 1.1.2008)

Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live) (0696)

cepivo proti infekcioznemu bovinemu rinotraheitisu, živo

Vaccinum rhinotracheitidis infectivae bovinae vivum

 

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

Swine-fever vaccine (live), classical, freeze-dried

cepivo proti klasični prašičji kugi, živo, liofilizirano

Vaccinum pestis classicae suillae vivum cryodesiccatum

Ph. Eur. 6.2 (veljavno: 1.7.2008)

Swine-fever vaccine (live, prepared in cell cultures), classical (0065)

cepivo proti klasiči prašičji kugi, živo, iz kulture celic

Vaccinum pestis classicae suillae vivum ex cellulis

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

Streptokinase bulk solution

streptokinaza, raztopina, nepakirana

Streptokinasi solutio ad praeparationem

Ph. Eur. 6.2 (veljavno: 1.7.2008)

Streptokinase concentrated solution (0356)

streptokinaza, koncentrirana raztopina

 

Streptokinasi solutio concentrata

 

UKINJENE MONOGRAFIJE V LETU 2008

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 6.0 (01.01.2008)

 

Acriflavinii monochloridum (2043)

 

Akriflavinijev klorid

 

Acriflavinii monochloridum

Ph. Eur. 6.1 (01.04.2008)

Pertussis vaccine (0160)

Cepivo proti oslovskemu kašlju

Vaccinum pertussis

Ph. Eur. 6.1(01.04.2008)

Stanozolol (1568)

Stanozolol

Stanozololum

Corrigenda na FS 2.1

Spremenjeni naslovi monografij v letu 2007

 

Z uveljavitvijo Suplementa 5.6 k 5. izdaji Evropske farmakopeje stopijo 1.1.2007 v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ:

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed) for adults and adolescents

 

adsorbirano cepivo proti davici in tetanusu za odrasle in mladino

 

Vaccinum diphtheriae et tetani adulti et adulescentis adsorbatum

Ph. Eur. 5.6 (veljavno: 1.1.2007)

 

Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)

 

cepivo proti davici in tetanusu (z zmanjšano vsebnostjo antigena(ov), adsorbirano)

 

Vaccinum diphtheriae et tetani, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Diphtheria vaccine (adsorbed) for adults and adolescents

 

adsorbirano cepivo proti davici za odrasle in mladino

 

Vaccinum diphtheriae adulti et adulescentis adsorbatum

Ph. Eur. 5.6 (veljavno: 1.1.2007)

 

Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content)

 

cepivo proti davici, z zmanjšano vsebnostjo antigenov, adsorbirano

 

Vaccinum diphtheriae, antigeniis minutum, adsorbatum

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Feline viral rhinotracheitis vaccine (live) freeze-dried

 

cepivo proti mačjemu rinotraheitisu, živo, liofilizirano

 

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum cryodesiccatum

Ph. Eur. 5.7 (veljavno: 1.4.2007)

 

Feline viral rhinotracheitis vaccine (live)

 

cepivo proti mačjemu rinotraheitisu, živo

 

Vaccinum rhinotracheitidis viralis felinae vivum

 

 

 

Z uveljavitvijo Suplementa 5.7 k 5. izdaji Evropske farmakopeje stopijo 1.4.2007 v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ:

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Fluphenazine hydrochloride

 

flufenazinijev klorid

 

Fluphenazini hydrochloridum

Ph. Eur. 5.7 (veljavno: 1.4.2007)

 

Fluphenazine dihydrochloride

 

flufenazinijev diklorid

 

Fluphenazini dihydrochloridum

 

 

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Minocycline hydrochloride

 

minociklinijev klorid

 

Minocyclini hydrochloridum

Ph. Eur. 5.7 (veljavno: 1.4.2007))

 

Minocycline hydrochloride dihydrate

 

minociklinijev klorid dihidrat

 

Minocyclini hydrochloridum dihydricum

 

 

 

Z uveljavitvijo Suplementa 5.8 k 5. izdaji Evropske farmakopeje stopijo 1.7.2007 v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ:

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Oxytocin bulk solution

 

oksitocin, raztopina za nadaljnjo uporabo

 

Oxytocini solutio

Ph. Eur. 5.8 (veljavno: 1.7.2007)

 

Oxytocin concentrated solution

 

oksitocin, koncentrirana raztopina

 

Oxytocini solutio concentrata

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Somatropin bulk solution

 

somatropin, raztopina za nadaljnjo uporabo

 

Somatropini solutio ad praeparationem

Ph. Eur. 5.8 (veljavno: 1.7.2007)

 

Somatropin concentrated solution

 

somatropin, koncentrirana raztopina

 

Somatropini solutio concentrata

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Tocopherol acetate concentrate (powder form)

 

alfa-tokoferilacetat, uprašeni

 

alfa-Tocopheroli acetatis pulvis

Ph. Eur. 5.8 (veljavno: 1.7.2007)

 

alfa-Tocopheryl acetate concentrate (powder form)

 

Ni sprememb

 

alfa-Tocopherylis acetatis pulvis

 

 

Sprememba slovenskeg prevoda angleškega standardnega izraza "Dispersible tablet"

Komisija za nacionalni dodatek k Evropski farmakopeji objavlja spremembo slovenskeg prevoda angleškega standardnega izraza Dispersible tablet. Namesto "tableta za peroralno suspenzijo" je spremenjeni slovenski standardni izraz "disperzibilna tableta"

 

 

 

Angleški standardni izraz

 

Slovenski prevod

 

Neveljavni slovenski prevod

 

Dispersible tablet

 

Disperzibilna tableta

 

Tableta za peroralno suspenzijo

Corrigenda na FS 2.0

Spremenjeni naslovi monografij v letu 2006

 

Z uveljavitvijo Suplementa 5.3 k 5. izdaji Evropske farmakopeje stopijo 1.1.2006 v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Bitter-orange-flower oil

 

eterično olje cveta grenkega pomarančevca

 

Aurantii amari floris aetheroleum

Ph. Eur. 5.3 (veljavno)

 

Neroli oil

 

eterično olje neroli

 

Neroli aetheroleum

 

 

Z uveljavitvijo Suplementa 5.4 k 5. izdaji Evropske farmakopejestopijo 1.4.2006 v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ

 

 

Ph. Eur.

 

Angleško ime

 

Slovensko ime

 

Latinsko ime

Ph. Eur. 5.0. (neveljavno)

 

Spectinomycin hydrochloride

 

spektinomicinijev klorid

 

Spectinomycini hydrochloridum

Ph. Eur. 5.4 (veljavno)

 

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate

 

spektinomicinijev diklorid pentahidrat

 

Spectinomycini dihydrochloridum pentahydricum

 

 

POPRAVKI / SPREMEMBE slovenskih naslovov monografij v letu 2006

 

S 1.1.2006 stopijo v veljavo naslednji spremenjeni/popravljeni SLOVENSKI NASLOVI MONOGRAFIJ:

 

 

<//tbody><></>

Slovensko ime

 

Monografija

 

Latinsko ime

 

Neveljavno slovensko ime

medonosna čebela za homeopatske pripravke (2024)

 

Honey bee for homoeopathic preparations

 

Apis mellifera ad praeparationes homoeopathicas

 

med za homeopatske izdelke

seme jajčastega trpotca (1333)

 

Ispaghula seed

 

Plantaginis ovatae semen

 

seme bolhačice

semenska lupina jajčastega trpotca (1334)

 

Ispaghula husk

 

Plantaginis ovatae seminis tegumentum

 

semenska lupina bolhačice

velika kopriva za homeopatske pripravke (2030)

 

Common stinging nettle for homoeopathic preparations

 

Urtica dioica ad praeparationes homoeopathicas

 

navadna bodikava kopriva za homeopatske izdelke

cepivo proti klasični prašičji kugi, živo, liofilizirano (0065)

 

Swine-fever vaccine (live), classical, freeze-dried

 

Vaccinum pestis classicae suillae vivum cryodesiccatum

 

cepivo proti prašičji rdečici, živo, klasično, liofilizirano

cepivo proti bolezni Gumboro, inaktivirano (0960)

 

Avian infectious bursal disease vaccine (inactivated)

 

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae inactivatum

 

cepivo proti nalezljivi brucelozi perutnine, inaktivirano

cepivo proti bolezni Gumboro, živo (0587)

 

Avian infectious bursal disease vaccine (live)

 

Vaccinum bursitidis infectivae aviariae vivum

 

cepivo proti nalezljivi brucelozi perutnine, živo

Corrigenda na 6.dopolnilo FS

SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ Ph. Eur. Suplement 5.2 (1.7.2005)

 

 

Angleško ime

Latinsko ime

Slovensko ime

Ph. Eur. 5.1

 

Diethylene glycol monopalmitostearate

Diethylenglycoli monopalmitostearas

dietilenglikolmonopalmitat stearat

Ph. Eur. 5.2 (1.7.2005)

Diethylene glycol palmitostearate

Diethylenglycoli palmitostearas

dietilenglikolpalmitat stearat

 

 

SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ Ph. Eur. Suplement 5.1 (1.4.2005)

 

 

Angleško ime

Latinsko ime

Slovensko ime

Ph. Eur. 5.0

 

Beclometasone dipropionate

Beclometasoni dipropionas

beklometazondipropionat

Ph. Eur. 5.1 (1.4.2005)

Beclometasone dipropionate, anhydrous

Beclometasoni dipropionas anhydricus

beklometazondipropionat, brezvodni

 

 

 

SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ Ph. Eur. 5.0 (1.1.2005)

 

Z uveljavitvijo 5. izdaje Evropske farmakopeje (Ph. Eur. 5.0) so 1.1.2005 stopile v veljavo spodnje SPREMEMBE NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ.

 

Komisija za pripravo nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji objavlja ustrezna uradna slovenska imena SPREMENJENIH NASLOVOV SPECIFIČNIH MONOGRAFIJ Ph. Eur. 5.0, ki jih bo vsebovala naslednja izdaja Formulariuma Slovenicuma in so veljavna z datumom objave na spletnem naslovu FS Corrigenda (16.2.2005).

 

 

Angleško ime

Latinsko ime

Slovensko ime

Ph. Eur. 4.8. (neveljavno)

Amphetamine sulphate

Amphetamini sulfas

amfetaminijev sulfat

Ph. Eur. 5.0 (veljavno)

Amfetamine sulphate

Amfetamini sulfas

Ni spremembe

 

 

 

Angleško ime

Latinsko ime

Slovensko ime

Ph. Eur. 4.8. (neveljavno)

Riboflavine

Riboflavinum

riboflavin

Ph. Eur. 5.0 (veljavno)

Riboflavin

Ni sprememb

Ni spremembe

 

 

Angleško ime

Latinsko ime

Slovensko ime

Ph. Eur. 4.8. (neveljavno)

Riboflavine sodium phosphate

Riboflavini natrii phosphas

natrijev riboflavinfosfat

Ph. Eur. 5.0 (veljavno)

Riboflavin sodium phosphate

Ni sprememb

Ni spremembe

 

 

Angleško ime

Latinsko ime

Slovensko ime

Ph. Eur. 4.8. (neveljavno)

Glycerol triacetate

Glycerolum triacetas

gliceriltriacetat

Ph. Eur. 5.0 (veljavno)

Triacetin

Triacetinum

triacetin

 

 

 

Corrigenda na 5. dopolnilo FS

1. Komisija za nacionalni dodatek je sprejela sklep, da se silikagel kot pomožna snov preimenuje v silicijev dioksid, medtem ko poimenovanje silikagela kot reagenta ostane nespremnjeno. (november, 2003)

 

Tako so v Slovensko angleško latinskem zbirnem indeksu FS na str. 53/63 (in v obeh obrnjenih indeksih Angleško slovensko latinski zbirni indeks str. 51/63 in Seznam momografij učinkovin in pomožnih snovi str. 43/50) naslednji popravki:

 

* namesto silikagel, dentalni upoštevamo silicijev dioksid, dentalni

* namesto silikagel, koloidni, brezvodni upoštevamo silicijev dioksid,koloidni, brezvodni

* namesto silikagel, koloidni, hidratirani upoštevamo silicijev dioksid, koloidni, hidratirani

 

2. SPLOŠNO OPOZORILO (februar, 2004)

Ph. Eur. objavlja nove, revidirane in korigirane monografije s periodičnim sistemom izdajanja treh suplementov (»Supplement«) letno. Velja pravilo, da prvi suplement stopi v veljavo 1. januarja, drugi suplement 1. aprila in tretji suplement 1. julija tekočega leta.

Nove, revidirane in korigirane monografije, objavljene v zakonsko uveljavljenih suplementih tekočega leta postanejo uradno veljavne tudi na območju Slovenije, torej prej, kot izide Slovenski dodatek k Evropski farmakopeji – Formularium Slovenicum (FS). Zato jih je do tedaj potrebno uporabljati v izvirni obliki. Monografijo v izvirni obliki moramo uporabiti tudi takrat, kadar FS prevoda revidirane monografije ne vključuje, monografija pa je bila v suplementu tekočega leta revidirana.

Glede na izkušnje povzemamo enak pristop, kot ga  ima Evropska farmakopeja, namreč, da nove, revidirane in korigirane  sezname monografij navajamo v celoti po suplementih.

Sezname monografij učinkovin in pomožnih snovi, drog in izdelkov iz drog, cepiv in izdelkov iz krvi, radiofarmakov, medicinskih pripomočkov in homeopatskih pripravkov povzemamo v kumulativnih indeksih (tretji in četrti del FS).

Reagente povzemamo v seznamu reagentov (peti del FS), kjer se navedbe vedno nanašajo na zadnje tri suplemente ( v 6. dopolnilu FS so to Supplement 4.6, 4,7 in 4.8).

 

3. Monografija Zel poljske materine dušice (DAB), ki jo vsebuje Seznam drog in izdelkov iz drog na str 7/8 (III. del: Seznami monografij) ter Seznam nacionalnih monografij na str 2/2 (II. del: Nacionalne monografije) je izločena. Nadomestila jo je monografija Zel poljske materine dušice (Ph. Eur).(februar, 2004)

 

4. Pri slovenjenju angleških in latinskih imen učinkovin, ki vsebujejo v svojem imenu klor oz. kloro, se upošteva izvirno ime v latinščini oz. angleščini. (februar, 2004)

Tako so v Slovensko angleško latinskem zbirnem indeksu FS na str. 32/63 (in v obeh obrnjenih indeksih Angleško slovensko latinski zbirni indeks in Seznam momografij učinkovin in pomožnih snovii) naslednji popravki:

* namesto klorbutanol hemihidrat upoštevamo klorobutanol hemihidrat

* namesto klorbutanol, brezvodni upoštevamo klorobutanol, brezvodni

* namesto klorkrezol upoštevamo klorokrezol

* namesto klortiazid upoštevamo klorotiazid