Formularium Slovenicumvsebuje tudi prevod nemške monografije Cannabisblüten (DAB).

Evropska farmakopeja, ki predpisuje standarde kakovosti za zdravilne učinkovine, pomožne snovi in zdravila, med drugim tudi za več rastlinskih drog, trenutno še ne vsebuje monografije za cvet konoplje. Z objavo monografije v FS je tako predpisan standard kakovosti za cvetne in plodne vršičke konoplje (Cannabis flos) v Republiki Sloveniji, ki bo veljal do sprejetja monografije za cvet konoplje v Evropski farmakopeji. V letu 2016 je Komisija za Evropsko farmakopejo pri EDQM potrdila uvrstitev izdelave monografije za cvet konoplje na dnevni red izvedenske skupine, vendar so postopki izdelave monografij zaradi strokovne zahtevnosti in vključevanja zainteresirane javnosti dolgotrajni, zato bo monografija za cvet konoplje predvidoma uvrščena v Evropsko farmakopejo čez dve leti. Zaradi tega smo v izdaji FS 3.3.1 prvič objavili prevod monografije za cvet konoplje iz nemške farmakopeje (DAB), s čimer smo zapolnili vrzel glede veljavnega standarda kakovosti te rastlinske droge v Republiki Sloveniji in s tem omogočili njeno čimprejšnjo uporabo in dostopnost za bolnike, ki jo potrebujejo.

CVET KONOPLJE [1]

CANNABIS FLOS

DEFINICIJA

Cvet konoplje je sestavljen iz celega ali zdrobljenega cvetočega, posušenega vršička poganjka ženske rastline Cannabis sativa L. (Cannabaceae). Posušena droga vsebuje najmanj 90,0 in največ 110,0 odstotkov na deklaraciji navedenih kanabinoidov, kot sta Δ9-tetrahidrokanabinol in kanabidiol, ter kanabinoidne karboksilne kisline, kot sta Δ9-tetrahidrokanabinolna kislina, izražena kot Δ9-tetrahidrokanabinol (C21H30O2; Mr 314,5) in kanabidiolna kislina, izražena kot kanabidiol (C21H30O2; Mr 314,5).

LASTNOSTI

Vonj: značilen, po cvetovih konoplje.

ISTOVETNOST

A. Žensko socvetje je nedeljeno ali deljeno na posamezne dele. Gosto nameščeni ovršni listi in cvetovi celotnih socvetij tvorijo močno zbit lat, ki je približno 1 do 5 cm dolg in širok, pri katerem nekoliko izstopajo temnejši ovršni listi. Svetlo rjavi do rjavi pestiči in brazde so skupaj dolgi do 1 cm. Čašni listi so zeleni do svetlo zeleni in kot ovršni listi gosto porasli z rumenkasto belimi dlačicami in zlepljeni s smolo. Pri razpadli drogi so prisotni delci stebel socvetij, ovršnih listov in deli latov ter posamezni cvetovi in cvetni organi. Posamezen cvet je dolg 5 do 10 mm, včasih s kratkim pecljem in je sestavljen iz zelenega do svetlo zelenega kapucasto oblikovanega čašnega lista, 1 do 2 mm velike belkaste plodnice, ki lahko vsebuje majhno rjavo semensko zasnovo, in rjavega pestiča z 2 dolgima, tankima brazdama. Delci ovršnih listov so temno zeleni do zeleni, steblo socvetja pa svetlo zeleno. Ovršni listi in vsi cvetni organi, razen pestičev, so bolj ali manj gosto porasli z žleznimi dlačicami, ki so lepljive zaradi izločene smole.

B. Preskus izvajamo pod mikroskopom, pri čemer uporabimo raztopino kloralhidrata R. Uprašena droga (355) ima naslednje značilnosti: velike žlezne dlačice z večceličnim steblom in mnogocelično glavico (A), posamezna stebla (B) in posamezne glavice (C); večcelično žlezno steblo od spodaj (D); velike, koničaste varovalne dlačice različnih dolžin z močno odebeljenimi celičnimi stenami, odlomljene ali na povrhnjici (E), včasih s cistolitom (F); delci ovršnih listov s kratkimi, širokimi cistolitnimi dlačicami na zgornji povrhnjici (G, H), zgornja povrhnjica s poligonalnimi ali valovitimi antiklinimi celičnimi stenami, cistolitne dlačice z močno odebeljenimi, včasih bradavičastimi celičnimi stenami, cistoliti so prepoznavni kot grozdaste strukture, pod povrhnjico je prepoznaven stebričasti parenhim; delci ovršnih listov s finimi, enoceličnimi varovalnimi dlačicami (I); delci listov z valovitimi ali nagubanimi odebeljenimi antiklinimi celičnimi stenami spodnje povrhnjice v obliki bisernega niza, z režami anomocitičnega tipa; delci listov, ki so tesno prekriti z nasadišči večceličnih stebel velikih žleznih dlačic; delci listov z zelo številnimi kopučami kalcijevega oksalata v mezofilu (J); žile v delcih listov imajo spiralasto odebeljene celične stene; povrhnjice listov imajo lahko majhne žlezne dlačice z enoceličnim steblom in enocelično do štiricelično glavico ali sedeče žlezne dlačice z zvezdasto razporejenimi celicami (N); delci stebel socvetij s krovnimi dlačicami, spiralastimi žilami in vrstami kristalnih celic z druzami kalcijevega oksalata; delci plodnega lista, ki ima zgornjo povrhnjico s celicami z ravnimi ali rahlo valovitimi celičnimi stenami (K) in ki ima spodnjo povrhnjico s celicami z močno nagubanimi antiklinimi celičnimi stenami (L); delci rjavih pestičev in brazd, gosto pokriti z dolgimi kijastimi papilami; redko pelodna zrna, tribrazdna in z gladko eksino.

C. Tankoplastna kromatografija (TLC) (2.2.27).

Preskusna raztopina: 0,1 g uprašene droge (710) ekstrahiramo 10 min s 5 ml metanola v ultrazvočni kopeli in filtriramo skozi naguban filter. Filtrat nato filtriramo skozi membranski filter iz regenerirane celuloze z nazivno velikostjo por 0,45 µm. To raztopino uporabimo kot preskusno raztopino.

Referenčna raztopina: po 5 mg kanabidiola RN in ∆9-tetrahidrokanabinolne kisline RN raztopimo v 5 ml metanola R.

Stacionarna faza: plošča z oktadecilsililsilikagelom F254 R za TPK (2 do 10 μm).

Nanos: 5 μl, v obliki traku 8 mm x 2 mm.

Topilo: zmes 70 volumskih enot metanola R, 15 volumskih enot vode R in 15 volumskih enot 99-odstotne ocetne kisline R.

Dolžina: 6 cm.

Detekcija in vrednotenje

Ploščo posušimo na zraku, nato orosimo z reagentom vanilin R in segrevamo približno 15 min pri 100 do 105 °C. Analizo izvedemo pri dnevni svetlobi.

Rezultati: zaporedje lis v kromatogramih referenčne raztopine in preskusne raztopine je razvidno iz spodnjega prikaza. V kromatogramu preskusne raztopine so lahko vidne dodatne, manj obarvane lise.

PRESKUSI

Tuje primesi (2.8.2): največ 2 odstotka m/m.

Izguba pri sušenju (2.2.32): največ 10 odstotkov, določena z 1,000 g uprašene droge (710) s 24-urnim sušenjem v vakuumu nad molekulskim sitom R pri 40 °C in tlakom med 1,5 in 2,5 kPa.

Kanabinol: največ 1,0 odstotek. Preskus se izvede s tekočinsko kromatografijo (2.2.29), kot je navedeno v kvantitativnem določanju, z uporabo referenčne raztopine V.

Odstotni delež kanabinola (C21H26O2 ) izračunamo po naslednji formuli:

Cr= koncentracija kanabinola v preskusni raztopini v miligramih na mililiter, izračunana s pomočjo umeritvene funkcije iz niza kalibrirnih raztopin Va do Vf referenčne raztopine V

= vsebnost kanabinola RN v odstotkih.

Cu= koncentracija droge v miligramih na mililiter.

= izguba pri sušenju v odstotkih.

DOLOČANJE VSEBNOSTI

Preskus se izvaja s tekočinsko kromatografijo (2.2.29).

Preskusna  raztopina:  0,500  g   uprašene   droge   (710)   15 min stresamo v 20 ml 96-odstotnega etanola in nato centrifugiramo. Bistro raztopino prenesemo v 50-mililitrsko merilno bučko. Ostanek stresamo še 2-krat z 12,5 ml 96-odstotnega  etanola  R.  Organske  raztopine  združimo  in dopolnimo s 96-odstotnim etanolom do 50,0 ml. To raztopino o filtriramo skozi membranski filter iz regenerirane celuloze z velikostjo por 0,45 µm. 1,0 ml filtrata dopolnimo s 96-odstotnim etanolom do 10,0 ml.

Referenčna raztopina I: 10,0 mg ∆9-tetrahidrokanabinola RN raztopimo v metanolu do 100,0 ml (osnovna raztopina). Iz te raztopine z redčenjem z metanolom pripravimo najmanj šest kalibrirnih raztopin Ia do If v koncentracijskem območju od 0,5 do 75 µg·ml-1; koncentracija ene kalibrirne raztopine je 10 µg·ml-1.

Referenčna raztopina II: 30,0 mg ∆9-tetrahidrokanabinolne kisline RN raztopimo v metanolu do 100,0 ml. Iz te raztopine z redčenjem z metanolom pripravimo najmanj šest kalibrirnih raztopin IIa do IIf v koncentracijskem območju od 0,5 do 250 µg·ml-1; koncentracija ene kalibrirne raztopine je 50 µg·ml-1.

Referenčna raztopina III: 10,0 mg kanabidiola RN raztopimo v metanolu do 100,0 ml. Iz te raztopine z redčenjem z metanolom pripravimo najmanj šest kalibrirnih raztopin IIIa do IIIf v koncentracijskem območju od 0,5 do 75 µg·ml-1; koncentracija ene kalibrirne raztopine je 10 µg·ml-1.

Referenčna raztopina IV: 15,0 mg kanabidiolne kisline RN raztopimo v metanolu R do 100,0 ml. Iz te raztopine z redčenjem z metanolom R pripravimo najmanj šest kalibrirnih raztopin IVa do IVf v koncentracijskem območju od 0,5 do 100 μg ·ml-1; koncentracija ene kalibrirne raztopine je 50 μg · ml-1.

Referenčna raztopina V: 10,0 mg kanabinola RN raztopimo v metanolu R do 100,0 ml. Iz te raztopine z redčenjem z metanolom R pripravimo najmanj šest kalibrirnih raztopin Va do Vv koncentracijskem območju od 0,1 do 10,0 μg · ml-1; koncentracija ene kalibrirne raztopine je 1 μg · ml-1.

Referenčna raztopina VI: 10,0 mg Δ8-tetrahidrokanabinola RN raztopimo v metanolu R do 100,0 ml. 1,0 ml raztopine zmešamo z 1,0 ml osnovne raztopine referenčne raztopine I in dopolnimo z metanolom R do 10,0 ml.

Kromatografski pogoji:

Predkolona

     Materialnerjavno jeklo.

     Dimenzijedolžina 5 mm, notranji premer 3 mm.

     Stacionarna faza: oktadecilsililsilikagel za kromatografijo (2,7 µm).

Kolona

     Material: nerjavno jeklo.

     Dimenzije: dolžina 0,15 m, notranji premer 3 mm.

     Stacionarna faza: oktadecilsililsilikagel za kromatografijo R (2,7 μm).

     Temperatura kolone: 40 °C.

Elucija

     Mobilna faza A: vodna raztopina 85-odstotne fosforjeve kisline (8,64 g · l-1).

     Mobilna faza B: acetonitril R.

     Pretok: 1,0 ml · min-1.

Čas [min]Mobilna faza A [% V/V]Mobilna faza B [% V/V]Opombe
0–1636 → 1864 → 82linearni gradient
16–1718 → 3682 → 64linearni gradient
17–203664čas uravnoteženja

Detekcija: s spektrometrom pri valovni dolžini 225 nm (za kanabidiol oziroma ∆9-tetrahidrokanabinol) in 306 nm (za kanabidiolno kislino oziroma ∆9-tetrahidrokanabinolno kislino)

Volumen injiciranja: 10 µl.

Čas kromatografiranja:kromatogram preskusne raztopine se beleži 20 min.

Relativni retencijski čas (glede na Δ9-tetrahidrokanabinol, tR približno 8,3 min)

– kanabidiolna kislina: približno 0,48

– kanabidiol: približno 0,57

– kanabinol: približno 0,83

– Δ8-tetrahidrokanabinol: približno 1,04

– Δ9-tetrahidrokanabinolna kislina približno 1,24

Preskus ustreznosti kromatografskega sistema:

     Ločljivost: najmanj 1,2 med vrhovi Δ9-tetrahidrokanabinola in Δ8-tetrahidrokanabinola v kromatogramu referenčne raztopine VI.

Ponovljivost injiciranja: referenčno raztopino II injiciramo 6-krat in izmerimo površino vrhov, ki ustrezajo Δ9-tetrahidrokanabinolni kislini. Preskus se lahko oceni samo, če je relativno standardno odstopanje posameznih vrednosti od srednje vrednosti največ 1,0 odstotek.

Izračun

A.            Odstotni delež ∆9-tetrahidrokanabinola (C21 H30 O2) izračunamo po naslednji formuli:

Cr-a = koncentracija Δ9-tetrahidrokanabinola v preskusni raztopini v miligramih na mililiter, izračunana s pomočjo umeritvene funkcije kalibrirnih raztopin Ia do If.

Gr-a = vsebnost Δ9-tetrahidrokanabinola v Δ9-tetrahidrokanabinolu RN v odstotkih.

Cu = koncentracija droge v miligramih na mililiter.

t = izguba pri sušenju v odstotkih.

B.            Odstotni delež Δ9-tetrahidrokanabinolne kisline (C22H30O4) izračunamo po naslednji formuli:

Cr-b = koncentracija Δ9-tetrahidrokanabinolne kisline v preskusni raztopini v miligramih na mililiter, izračunana s pomočjo umeritvene funkcije kalibrirnih raztopin IIa do IIf.

Gr-b = vsebnost Δ9-tetrahidrokanabinolne kisline RN v odstotkih.

Cu = koncentracija droge v miligramih na mililiter.

t = izguba pri sušenju v odstotkih.

C.            Odstotni delež kanabidiola (C21H30O2) izračunamo po naslednji formuli:

Cr-c   = koncentracija   kanabidiola   v   preskusni   raztopini    v miligramih na mililiter, izračunana s pomočjo umeritvene funkcije kalibrirnih raztopin IIIa do IIIf .

Gr-c = vsebnost kanabidiola RN v odstotkih.

Cu   = koncentracija droge v miligramih na mililiter.

t       = izguba pri sušenju v odstotkih.

D.          Odstotni delež kanabidiolne kisline (C22H30O4) izračunamo po naslednji formuli:

C r-d= koncentracija kanabidiolne kisline v preskusni raztopini v miligramih na mililiter, izračunana s pomočjo umeritvene funkcije kalibrirnih raztopin IVdo IVf.

Gr-d = vsebnost kanabidiolne kisline RN v odstotkih.

C= koncentracija droge v miligramih na milliliter.

t = izguba pri sušenju v odstotkih.

Izračun odstotnih deležev

A     +      B     =     vsota    vsebnosti       ∆9-tetrahidrokanabinola in ∆9-tetrahidrokanabinolne kisline, izražene kot ∆9-tetrahidrokanabinol.

C + D = vsota vsebnosti kanabidiola in kanabidiolne kisline, izražene kot kanabidiol.

SHRANJEVANJE

V zrakotesno zaprtih vsebnikih, zaščiteno pred svetlobo, do 25 °C.

OZNAČEVANJE

Izračunani odstotni delež ∆9-tetrahidrokanabinola in kanabidiola navedemo na vsebniku.

Opomba

Nezavezujoči podatki o relativni vsebnosti kanabinoidov v cvetovih konoplje:

SkupinaVsebnost
IΔ9-tetrahidrokanabinol >> kanabidiol
IIΔ9-tetrahidrokanabinol ≈ kanabidiol
IIIΔ9-tetrahidrokanabinol << kanabidiol

REAGENTI

Delta-8-tetrahidrokanabinol RN

CAS [5957-75-5]

(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,10,10a-tetrahidro-6H– benzo[c]kromen-1-ol.

Vsebnost: najmanj 99 %, preračunano na suho snov.

Brezbarvna do rumenkasta, oljnati smoli podobna snov: skoraj netopna v vodi, topna v organskih topilih.

Snov mora ustrezati naslednjim preskusom:

Spektri jedrske magnetne resonance (2.2.33):1H-NMR (400 MHz, CDCl3, 20 °C): δ (ppm) = 0,88 (t, J = 7,1 Hz, 3 H); 1,10 (s, 3 H); 1,32 (m, 4 H); 1,38 (s, 3 H); 1,56 (q, J = 7,6 Hz, 2 H); 1,80 (m, 2 H); 1,64 (s, 1 H); 1,70 (s, 3 H); 2,13 (m, 1 H); 2,44 (m, 2 H); 2,70 (m, 1 H); 3,24 (dd, J = 16,5 / 3,7 Hz, 1 H); 4,82 (s, 1 H); 5,43 (d, 4,8 Hz, 1 H); 6,11 (d, J = 1,6 Hz, 1 H); 6,27 (d, J = 1,5 Hz, 1 H).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3, 20 °C): δ (ppm) = 14,0; 18,5; 22,5; 23,5; 27,6; 27,9; 30,6; 31,1; 31,6; 35,4; 36,0; 44,8; 76,7; 107,6; 110,1; 110,5; 119,3; 134,7; 142,7; 154,8.

Shranjevanje: tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo in zrakom v stekleni brizgi ali v atmosferi argona ali CO2, pri sobni temperaturi.

Delta-9-tetrahidrokanabinol RN

CAS [1972-08-3]

(6aR,10aR)-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a-tetrahidro-6H– benzo[c]kromen-1-ol.

Vsebnost: najmanj 95 %, preračunano na suho snov.

Brezbarvna, oljnati smoli podobna snov: skoraj netopna v vodi, topna v organskih topilih.

Snov mora ustrezati naslednjim preskusom:

Spektri jedrske magnetne resonance (2.2.33): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3 , 20 °C): δ (ppm) = 0,87 (t, J = 7,0 Hz, 3 H); 1,09 (s, 3 H); 1,40 (m, 1 H); 1,29 (m, 4 H); 1,41 (s, 3 H); 1,55 (q, J = 7,8 Hz, 2 H); 1,68 (s, 3 H); 1,69 (m, 1 H); 1,90 (m, 1 H); 2,16 (m, 2 H); 2,42 (m, 2 H); 3,20 (m, 1 H); 4,87 (s, 1 H); 6,14 (d, J = 1,6 Hz, 1 H); 6,27 (d, J = 1 Hz, 1 H); 6,31  (q, 1,6 Hz, 1 H).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3 , 20 °C): δ (ppm) = 14,0; 19,3; 22,5; 23,4; 25,0; 27,6; 30,6; 31,2; 31,5; 33,6; 35,5; 45,8; 76,7; 107,5; 110,1; 110,8; 123,7; 134,3; 142,8; 154,2; 154,7.

Shranjevanje: tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo in zrakom, pri sobni temperaturi.

Delta-9-tetrahidrokanabinolna kislina RN

CAS [23978-85-0]

(6aR,10aR)-1-hidroksi-6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,10a- tetrahidro-6H-benzo[c]kromen-2-karboksilna kislina.

Vsebnost: najmanj 95 %, preračunano na suho snov.

Bel kristalen prah: skoraj netopen v vodi, topen v organskih topilih.

Snov mora ustrezati naslednjim preskusom:

Spektri jedrske magnetne resonance (2.2.33): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3 , 20 °C): δ (ppm) = 0,90 (t, J = 6,9 Hz, 3 H); 1,11  (s, 3 H); 1,35 (m, 5 H); 1,44 (s, 3 H); 1,57 (m, 2 H); 1,67  (m, 1 H); 1,68 (s, 3 H); 1,92 (m, 1 H); 2,17 (m, 2 H); 2,78 (m, 1H); 2,94 (m, 1 H); 3,23 (m, 1 H); 6,26 (s, 1 H); 6,39 (s, 1 H); 12,19 (s, 1 H).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3 , 20 °C): δ (ppm) = 14,1; 19,6; 22,5; 23,3; 27,4; 25,0; 31,2; 31,3; 32,0; 33,5; 36,5; 45,6; 78,8; 102,3; 109,9; 112,6; 123,6; 133,8; 146,9; 159,8; 164,7; 176,2.

Shranjevanje: tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo in zrakom, pri –20 °C.

Kanabidiol RN

CAS [13956-29-1]

(1’R,2’R)-5’-metil-4-pentil-2’-(prop-1-en-2-il)-1’,2’,3’,4’- tetrahidro-[1,1’-bifenil]-2,6-diol.

Vsebnost: najmanj 98 %, preračunano na suho snov.

Bel kristalen prah: skoraj netopen v vodi, topen v organskih topilih.

Snov mora ustrezati naslednjim preskusom:

Spektri jedrske magnetne resonance (2.2.33): 1H-NMR (400 MHz, CD3OD, 20 °C): δ (ppm) = 0,89 (t, J = 7,1 Hz, 3 H); 1,29 (m, 4 H); 1,53 (q, J = 7,3 Hz, 2 H); 1,63 (s, 3 H); 1,67 (s, 3 H); 1,74, (m, 2 H); 1,99 (m, 1 H); 2,18 (m, 1 H); 2,37 (t, J = 7,4 Hz, 2 H); 2,89 (m, 1 H); 3,93 (d, J = 11,1 Hz, 1 H); 4,42 (m, 1 H); 4,46 (m, 1 H); 5,28 (s, 1 H); 6,07 (s, 2 H).

13C-NMR (100 MHz, CD3OD, 20 °C): δ (ppm) = 14,4; 19,5; 23,6; 23,7; 30,7; 31,7; 32,0; 32,6; 36,3; 37,5; 46,4; 108,3; 110,5; 115,9; 127,3; 134,2; 142,7; 150,3; 157,5.

Shranjevanje: tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo in zrakom, pri ≤ 8 °C.

Kanabidiolna kislina RN

CAS [1244-58-2]

(1’R,2’R)-2,6-dihidroksi-5’-metil-4-pentil-2’-(prop-1-en-2-il)- 1’,2’,3’,4’-tetrahidro-[1,1’-bifenil]-3-karboksilna kislina.

Vsebnost: najmanj 95 %, preračunano na suho snov.

Bel prah ali brezbarvna, oljnati smoli podobna snov: skoraj netopna v vodi, topna v organskih topilih.

Snov mora ustrezati naslednjim preskusom:

Spektri jedrske magnetne resonance (2.2.33): 1H-NMR (400 MHz, CD3OD, 20 °C): δ (ppm) = 0,89 (t, J = 7,2 Hz, 3 H); 1,31 (m, 4 H); 1,57 (m, 2 H); 1,62 (s, 3 H); 1,65 (s, 3 H); 1,79 (m, 2 H); 1,98 (m, 1 H); 2,18 (m, 1 H); 2,81 (t, J = 7,5 Hz, 2 H); 3,02 (m, 1 H); 3,97 (d, J = 8,9 Hz, 1 H); 4,42 (m, 1 H); 4,45 (m, 1 H); 5,28 (s, 1 H); 6,13 (s, 1 H).

13C-NMR (100 MHz, CD3OD, 20 °C): δ (ppm) = 14,4; 19,3; 23,5; 23,6; 30,8; 31,7; 32,8; 33,2; 37,3; 37,6; 45,7; 104,2; 110,5; 111,3; 116,5; 126,9; 133,0; 147,0; 150,4; 161,8; 175,6.

Shranjevanje: tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo in zrakom, pri –20 °C.

Kanabinol RN

CAS [521-35-7]

6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-benzo[c]kromen-1-ol. Vsebnost: najmanj 99 %, preračunano na suho snov.

Beli ali rahlo obarvani kristali: skoraj netopni v vodi, topni v organskih topilih.

Snov mora ustrezati naslednjim preskusom:

Spektri jedrske magnetne resonance (2.2.33): 1H-NMR (400 MHz, CDCl3 , 20 °C): δ (ppm) = 0,89 (t, J = 6,8 Hz, 3 H); 1,32 (m, 4 H); 1,60 (s, 6 H), 1,63 (m, 2 H); 2,38 (s, 3 H); 2,50 (t, J = 7,5 Hz, 2 H); 5,13 (s, 1 H); 6,29 (d, J = 1,1 Hz, 1 H); 6,44 (d, J = 1,1 Hz, 1 H); 7,07 (d, J = 7,9 Hz, 1 H); 7,14  (d, J = 7,9 Hz, 1 H); 8,16 (s, 1 H).

13C-NMR (100 MHz, CDCl3 , 20 °C): δ (ppm) = 14,0; 21,5; 22,5; 27,1; 30,4; 31,5; 35,6; 77,5; 108,7; 109,8; 110,8;  122,6; 126,3; 127,6; 136,9; 144,5; 153,0; 154,7.

Shranjevanje: tesno zaprto, zaščiteno pred svetlobo, zrakom in vlago, pri ≤ 4 °C.


  1. Cvet konoplje mora ustrezati tudi zahtevam splošne monografije Ph. Eur. Rastlinske droge (1433).[]
Scroll to Top