3.3. VSEBNIKI ZA ČLOVEŠKO KRI IN KRVNE SESTAVINE TER MATERIALI, KI SE UPORABLJAJO ZA NJIHOVO IZDELAVO; KOMPLETI ZA TRANSFUZIJO IN MATERIALI, KI SE UPORABLJAJO ZA NJIHOVO IZDELAVO; BRIZGE

3.3. CONTAINERS FOR HUMAN BLOOD AND BLOOD COMPONENTS, AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE; TRANSFUSION SETS AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE; SYRINGES

 
3.3. VSEBNIKI ZA ČLOVEŠKO KRI IN KRVNE SESTAVINE TER MATERIALI, KI SE UPORABLJAJO ZA NJIHOVO IZDELAVO; KOMPLETI ZA TRANSFUZIJO IN MATERIALI, KI SE UPORABLJAJO ZA NJIHOVO IZDELAVO; BRIZGE 3.3. CONTAINERS FOR HUMAN BLOOD AND BLOOD COMPONENTS, AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE; TRANSFUSION SETS AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE; SYRINGES
3.3.1. Materiali za vsebnike za človeško kri in krvne
sestavine
3.3.1. Materials for containers for human blood and blood components
3.3.2. Materiali na osnovi poli(vinilklorida) z aditivi za vsebnike za človeško kri in krvne sestavine 3.3.2. Materials based on plasticised poly(vinyl chloride) for containers for human blood and blood components
3.3.3. Materiali na osnovi poli(vinilklorida) z aditivi za
cevke, ki se uporabljajo v kompletih za transfuzijo
krvi in krvnih sestavin
3.3.3. Materials based on plasticised poly(vinyl chloride) for tubing used in sets for the transfusion of blood and blood components
3.3.4. Plastični vsebniki za vodne raztopine za infuzijo 3.3.4. Sterile plastic containers for human blood and blood components
3.3.5. Prazni sterilni vsebniki iz polivinilklorida (z mehčalom) za človeško kri in krvne sestavine 3.3.5. Empty sterile containers of plasticised poly(vinyl chloride) for human blood and blood components
3.3.6. Sterilni vsebniki iz polivinilklorida (z mehčalom) za človeško kri, ki vsebuje antikoagulantno raztopino 3.3.6. Sterile containers of plasticised poly(vinyl chloride) for human blood containing anticoagulant solution
3.3.7. Kompleti za transfuzijo krvi in krvnih sestavin 3.3.7. Sets for the transfusion of blood and blood components
3.3.8. Sterilne plastične brizge za enkratno uporabo 3.3.8. Sterile single-use plastic syringes
QR:  <?php the_title(); ?>
Scroll to Top